Hotline: 0833 844 899
linhkienphukien.vn

Tiêu Chuẩn Hóa DIN : Tìm Hiểu Chi Tiết Phân Loại và Ứng Dụng

Admin PKST
Ngày 25/11/2023

 

Deutsches Institut für Normung (DIN): Đây là tổ chức chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì hệ thống tiêu chuẩn DIN. Được thành lập vào năm 1917, DIN đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và duy trì tiêu chuẩn cho nhiều lĩnh vực khác nhau.

 

Ngữ Cảnh Lịch Sử

Ngữ cảnh lịch sử của tiêu chuẩn DIN đặc biệt liên quan đến sự phát triển của Đức trong thế kỷ 20 và vai trò quan trọng của tiêu chuẩn hóa trong quá trình hỗ trợ sự phát triển kinh tế và công nghiệp của quốc gia này. Dưới đây là một số điểm quan trọng về ngữ cảnh lịch sử của tiêu chuẩn DIN:

Thế Chiến Thứ Nhất và Thế Chiến Thứ Hai:

 • Sau Thế Chiến Thứ Nhất, nước Đức trải qua một thời kỳ khó khăn với sự suy thoái kinh tế và xã hội. Trong giai đoạn này, việc tạo ra các tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường cạnh tranh trở nên quan trọng. Đức cũng đang chuẩn bị cho cuộc hồi phục sau Thế Chiến Thứ Hai khi tiêu chuẩn DIN ngày càng trở nên quan trọng.

Tổ Chức Đầu Tiên:

 • Viện Tiêu chuẩn Đức (Deutsches Institut für Normung - DIN) được thành lập vào ngày 22 tháng 12 năm 1917, dưới sự chủ trì của Rittmeister (Đại tá) Walther von Dyck. Nhiệm vụ ban đầu của DIN là phát triển tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp máy móc và kỹ thuật cơ điện tử.

Đóng Góp vào Phục Hồi Kinh Tế:

 • Sau Thế Chiến Thứ Hai, Đức phải đối mặt với tình trạng hậu quả nặng nề và cần phải tái thiết kinh tế. Tiêu chuẩn DIN đã đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình lại ngành công nghiệp và giúp nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu.

Hòa Nhập Châu Âu:

 • Việc hòa nhập với tiêu chuẩn chung của Liên minh châu Âu thông qua chuẩn DIN EN đã giúp Đức tăng cường tương tác với các quốc gia thành viên khác của EU. Điều này đặt ra cơ hội và thách thức, nhưng cũng thể hiện cam kết của Đức đối với việc hợp nhất và đồng nhất trong quá trình sản xuất và thương mại.

Đóng Góp vào Tiêu Chuẩn Quốc Tế:

 • Tiêu chuẩn DIN không chỉ được coi là quan trọng ở cấp quốc gia mà còn đóng góp vào tiêu chuẩn quốc tế thông qua hòa nhập với Tiêu chuẩn ISO (DIN ISO). Điều này làm tăng cường uy tín của tiêu chuẩn DIN trên phạm vi toàn cầu.

Tóm lại, tiêu chuẩn DIN đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế của Đức, đồng thời làm nền tảng cho sự hợp nhất và hòa nhập quốc tế trong lĩnh vực sản xuất và thương mại.

 

Phạm Vi Ứng Dụng

Tiêu chuẩn DIN rất đa dạng và lan rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau trong công nghiệp và đời sống hàng ngày. Dưới đây là một số lĩnh vực phổ biến mà tiêu chuẩn DIN được áp dụng:

Công Nghiệp Sản Xuất và Chế Tạo:

 • Tiêu chuẩn DIN được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo, đặc biệt là trong việc đảm bảo chất lượng và hiệu suất của các sản phẩm công nghiệp. Điều này bao gồm các ngành như máy móc, công nghệ ô tô, ngành công nghiệp hóa chất và nguyên liệu xây dựng.

Kỹ Thuật Cơ Điện Tử:

 • Trong lĩnh vực kỹ thuật cơ điện tử, tiêu chuẩn DIN định rõ các yêu cầu về an toàn, tương thích điện từ, và hiệu suất của các thiết bị và hệ thống điện tử.

Xây Dựng và Kiến Trúc:

 • Tiêu chuẩn DIN có ảnh hưởng đến lĩnh vực xây dựng và kiến trúc bằng cách đặt ra các quy định về kích thước, chất lượng vật liệu, và quy trình thi công.

Quản Lý Chất Lượng:

 • Trong lĩnh vực quản lý chất lượng, tiêu chuẩn DIN cung cấp hướng dẫn và nguyên tắc để đảm bảo sự tuân thủ và cải thiện liên tục của các hệ thống quản lý chất lượng.

Y Tế:

 • Tiêu chuẩn DIN cũng chơi một vai trò trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là trong việc xác định yêu cầu về an toàn và chất lượng của các sản phẩm y tế và dịch vụ liên quan.

Vận Tải:

 • Trong lĩnh vực vận tải, tiêu chuẩn DIN đưa ra các yêu cầu về an toàn và hiệu suất cho các phương tiện giao thông và hệ thống vận tải công cộng.

Môi Trường:

 • Tiêu chuẩn DIN cũng có liên quan đến các yêu cầu môi trường và bảo vệ môi trường, bao gồm quy định về quản lý rủi ro môi trường và chuẩn xác định các chỉ số liên quan đến môi trường.

Năng Lượng:

 • Trong lĩnh vực năng lượng, tiêu chuẩn DIN định rõ các tiêu chuẩn về hiệu suất và an toàn của các hệ thống năng lượng và thiết bị liên quan.

Tóm lại, tiêu chuẩn DIN có ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của đời sống hàng ngày và là một công cụ quan trọng để đảm bảo sự nhất quán, an toàn, và chất lượng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

 

Quy Trình Phát Triển Tiêu Chuẩn

Quy trình phát triển tiêu chuẩn DIN thông thường bao gồm các bước chính, đảm bảo tính minh bạch, tham gia đa dạng và sự chấp nhận rộng rãi từ cộng đồng kỹ thuật và công nghiệp. Dưới đây là một tóm tắt về quy trình này:

Xác Định Nhu Cầu:

 • Quá trình bắt đầu với việc xác định nhu cầu cho việc phát triển một tiêu chuẩn mới hoặc cập nhật một tiêu chuẩn hiện tại. Có thể là do thay đổi trong công nghệ, yêu cầu pháp lý mới, hoặc xu hướng ngành công nghiệp.

Hình Thành Nhóm Làm Việc:

 • Một nhóm làm việc hoặc một tổ chức chịu trách nhiệm cho việc phát triển tiêu chuẩn được hình thành. Nhóm này thường bao gồm các chuyên gia từ ngành công nghiệp liên quan, các nhóm người tiêu dùng, và các bên liên quan khác.

Thảo Luận Và Thăm Dò Ý Kiến:

 • Các phiên thảo luận được tổ chức để thu thập ý kiến từ các bên liên quan. Các đối tác công nghiệp, chuyên gia, và người tiêu dùng có thể đưa ra đóng góp của họ về nhu cầu, yêu cầu, và quy định cần thiết.

Soạn Thảo Bản Dự Thảo:

 • Dựa trên ý kiến và đóng góp nhận được, nhóm làm việc soạn thảo bản dự thảo của tiêu chuẩn. Bản dự thảo này chứa các yêu cầu, quy định, và hướng dẫn cần thiết.

Thảo Luận Công Bố:

 • Bản dự thảo được công bố để đưa ra cơ hội cho sự thảo luận và đóng góp từ cộng đồng. Các bên liên quan có thể đưa ra ý kiến và đề xuất sửa đổi để làm cho tiêu chuẩn phản ánh rõ nhất nhu cầu thực tế và công nghệ hiện đại.

Quy Trình Bình Chọn:

 • Có thể tổ chức quy trình bình chọn để quyết định xem liệu tiêu chuẩn nên được chấp nhận hay không. Các bên liên quan thường có cơ hội bình chọn để thể hiện sự chấp nhận rộng rãi của tiêu chuẩn.

Phát Hành Tiêu Chuẩn:

 • Sau khi qua tất cả các quá trình thảo luận và bình chọn, phiên bản cuối cùng của tiêu chuẩn được phát hành. Nó trở thành một tài liệu chính thức và áp dụng trong lĩnh vực và ngữ cảnh mà nó được thiết kế cho.

Duỵệt và Cập Nhật:

 • Tiêu chuẩn cần được đánh giá định kỳ và cập nhật để đảm bảo rằng chúng vẫn phản ánh những thay đổi trong công nghệ, yêu cầu thị trường, và quy định pháp lý.

Quy trình này giúp đảm bảo rằng tiêu chuẩn được phát triển dựa trên sự hiểu biết sâu sắc của cộng đồng và có sự chấp nhận rộng rãi từ các bên liên quan.

 

Phân Loại Tiêu Chuẩn

Tiêu chuẩn DIN có nhiều loại, và mỗi loại phục vụ mục đích cụ thể trong quá trình sản xuất, chế tạo, hoặc quản lý. Dưới đây là một số phân loại tiêu chuẩn DIN quan trọng:

DIN EN (European Norm):

 • Đây là các tiêu chuẩn được hòa nhập với tiêu chuẩn chung của Liên minh châu Âu (EN). Các tiêu chuẩn DIN EN thường áp dụng cho nhiều quốc gia trong khối EU và đảm bảo sự đồng nhất trong sản phẩm và dịch vụ.

DIN ISO (International Organization for Standardization):

 • Các tiêu chuẩn này được hòa nhập với các tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO) đặt ra. Điều này giúp hỗ trợ thương mại quốc tế và đảm bảo tính tương thích toàn cầu của sản phẩm và dịch vụ.

DIN EN ISO:

 • Đây là các tiêu chuẩn kết hợp của cả DIN EN và DIN ISO, nối liền cả hai hệ thống tiêu chuẩn châu Âu và quốc tế.

DIN VDE:

 • Đối với lĩnh vực điện tử, tiêu chuẩn DIN VDE quy định về an toàn và hiệu suất của các thiết bị điện và hệ thống điện.

DIN EN 1090:

 • Tiêu chuẩn này quy định về kiểm soát chất lượng trong sản xuất và lắp đặt cấu trúc thép và nhôm, đặc biệt là trong xây dựng.

DIN EN 9001 (ISO 9001):

 • Là tiêu chuẩn về quản lý chất lượng, quy trình này định rõ các yêu cầu cho các hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức.

DIN 5008:

 • Đối với quản lý tài liệu và truyền thông văn bản trong môi trường công việc, tiêu chuẩn này quy định về các nguyên tắc và quy tắc.

DIN 4108:

 • Đối với ngành xây dựng, tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu về cách cách nhiệt và âm thanh của các công trình xây dựng.

Các loại tiêu chuẩn này có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và việc hiểu rõ về chúng là quan trọng để đảm bảo tuân thủ và chất lượng trong sản xuất và dịch vụ.

 


Ý Nghĩa Quốc Tế

Mặc dù tiêu chuẩn DIN là hệ thống tiêu chuẩn quốc gia của Đức, nhiều tiêu chuẩn DIN đã đạt được ý nghĩa quốc tế và được sử dụng rộng rãi trên thị trường toàn cầu. Dưới đây là một số điểm về ý nghĩa quốc tế của tiêu chuẩn DIN:

Chấp Nhận Toàn Cầu:

 • Nhiều tiêu chuẩn DIN đã được chấp nhận và sử dụng trên quy mô quốc tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Sự đồng nhất và hiệu suất của các tiêu chuẩn này đã giúp tạo ra một ngôn ngữ chung cho các doanh nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới.

Thích Ứng với Tiêu Chuẩn Quốc Tế:

 • Để thúc đẩy sự hòa nhập và tương thích toàn cầu, nhiều tiêu chuẩn DIN đã được hòa nhập với các tiêu chuẩn quốc tế, như DIN EN (European Norm) và DIN ISO (International Organization for Standardization). Điều này giúp giảm thiểu rắc rối kỹ thuật và thương mại.

Chất Lượng và An Toàn:

 • Việc áp dụng các tiêu chuẩn DIN thường được coi là một dấu hiệu của chất lượng và an toàn cao. Doanh nghiệp và sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn này có thể đạt được sự tin cậy và tôn trọng trên thị trường thế giới.

Quản Lý Chất Lượng Toàn Cầu:

 • Các tiêu chuẩn liên quan đến quản lý chất lượng, như DIN EN ISO 9001, cung cấp một khung làm việc chung cho các tổ chức trên toàn cầu để quản lý chất lượng của họ.

Hỗ Trợ Thương Mại Quốc Tế:

 • Việc sử dụng tiêu chuẩn DIN có thể giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường của họ trên phạm vi quốc tế bằng cách đảm bảo rằng sản phẩm và dịch vụ của họ tuân thủ các yêu cầu và tiêu chuẩn quốc tế.

Chia Sẻ Kiến Thức và Kinh Nghiệm:

 • Qua việc tham gia vào quá trình phát triển tiêu chuẩn DIN, các chuyên gia và doanh nghiệp Đức có cơ hội chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của họ với cộng đồng quốc tế, đóng góp vào sự phát triển toàn cầu.

Tóm lại, ý nghĩa quốc tế của tiêu chuẩn DIN nằm ở khả năng tạo ra một ngôn ngữ chung, đảm bảo chất lượng và an toàn, cũng như thúc đẩy sự hòa nhập và tương thích toàn cầu trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Ứng Dụng Trong Công Nghiệp

Tiêu chuẩn DIN có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. Các tiêu chuẩn này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng, an toàn, và hiệu suất trong quá trình sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp. Dưới đây là một số ví dụ về ứng dụng của tiêu chuẩn DIN trong công nghiệp:

Công Nghiệp Máy Móc và Thiết Bị Công Nghiệp:

 • Tiêu chuẩn DIN có tác động lớn trong lĩnh vực này bằng cách đặt ra các yêu cầu về thiết kế, sản xuất, và kiểm soát chất lượng cho các máy móc và thiết bị công nghiệp. Các tiêu chuẩn này giúp đảm bảo tính tương thích và an toàn của các thành phần trong hệ thống.

Công Nghiệp Ô Tô:

 • Trong ngành công nghiệp ô tô, tiêu chuẩn DIN quy định các yêu cầu về an toàn, khả năng chịu tải, và các tiêu chí khác cho các thành phần và hệ thống ô tô. Điều này đảm bảo rằng các xe ô tô đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và hiệu suất.

Công Nghiệp Hóa Chất:

 • Tiêu chuẩn DIN có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và tuân thủ môi trường trong sản xuất và vận chuyển các sản phẩm hóa chất. Điều này bao gồm cả các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng sản phẩm và quá trình sản xuất.

Công Nghiệp Điện Tử:

 • Trong lĩnh vực kỹ thuật cơ điện tử, tiêu chuẩn DIN đặt ra các yêu cầu về an toàn và hiệu suất cho các sản phẩm như linh kiện điện tử, bảng mạch in, và các thiết bị khác.

Công Nghiệp Năng Lượng:

 • Trong ngành công nghiệp năng lượng, tiêu chuẩn DIN có thể áp dụng cho các hệ thống và thiết bị năng lượng, bao gồm cả các yêu cầu về hiệu suất và an toàn cho các thành phần như bộ chuyển đổi điện.

Công Nghiệp Xây Dựng:

 • Trong xây dựng, các tiêu chuẩn DIN định rõ về chất lượng vật liệu, kích thước, và các yêu cầu khác cho các sản phẩm như vật liệu xây dựng, kết cấu thép, và hệ thống xây dựng.

Công Nghiệp Quốc Phòng:

 • Trong một số trường hợp, tiêu chuẩn DIN cũng có thể áp dụng trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đặt ra các yêu cầu về chất lượng và độ tin cậy cho các sản phẩm và hệ thống.

Tóm lại, tiêu chuẩn DIN chơi một vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của công nghiệp, giúp đảm bảo sự nhất quán, an toàn và chất lượng trong quá trình sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp.

Nguồn: phukiensongtoan.com

Tìm Hiểu Công Dụng và Ứng Dụng Của Flange

Admin Song Toàn
|
Ngày 15/02/2024

  Xin chào mọi người ! Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một thành phần quan trọng trong đường ống, đó là Flange. Flange - Mặt Bích:Flange, hay còn gọi là mặt bích, là một thành phần quan trọng được sử dụng để kết nối cơ học giữa hai ống, giữa ống và van, hoặc giữa ống và thiết bị như Nozzle. Mối nối flange thường bao gồm hai flange, một lớp gasket, và các bu-lông. Nguyên Lý Hoạt Động: Nguyên lý hoạt động của flange là sử dụng lực cơ học từ việc xiết chặt các bu-lông. Áp lực tiếp xúc giữa hai mặt bích và gasket được tạo ra bởi áp lực này, đảm bảo tính kín đáo của mối nối. Sau đây STG sẽ chia sẽ kiến thức về phân loại Flange: Tìm hiểu thêm: Kết Nối Mặt Bích / Flanged: Lợi Ích, Hướng Dẫn Lắp Đặt Phân Loại Flange Dựa Vào Cách Thức Liên Kết Với Ống Slip-on Flange: Thường được sử dụng trong các hệ ống áp suất thấp. Slip-on Flange được lắp đặt bằng cách đưa đường ống vào bên trong flange và thực hiện hàn ở cả bên trong và bên ngoài để đảm bảo khả năng chịu tải và tránh rò rỉ. Socket Weld Flange: Thích hợp cho các hệ ống áp suất cao, đặc biệt là ống có đường kính nhỏ. Thường được sử dụng trong các hệ thống như CI-Chemical Injection, HF-Hydraulic Fluid, ST-Steam. Socket Weld Flange có một cái hốc với đường kính nhỏ bằng với ID (Inside Diameter) của ống, và đường kính lớn hơn một chút so với OD (Outside Diameter) để dễ dàng đưa ống vào. Lắp đặt bằng cách đưa ống vào cái hốc của flange và thực hiện hàn ở bên ngoài. Screwed Flange: Sử dụng trong các hệ thống áp suất thấp và nhiệt độ thường, đặc biệt là ở các khu vực nguy hiểm với nguy cơ cháy nổ và không thể thực hiện hàn. Screwed Flange có cấu trúc tương tự Slip-on Flange, nhưng thay vì hàn, nó được kết nối bằng vặn ren. Lap Joint Flange: Không thích hợp cho các đường ống có tải động. Thường được kết hợp với stub ends, một đoạn ống có vai. Stub ends được hàn với ống nhưng không được hàn với flange. Điều này giúp các lỗ Bolt thẳng hàng khi lắp với các flange khác. ID của stub ends bằng với ID của ống. Welding Neck Flange: Loại flange phổ biến nhất trong điều kiện áp suất cao. Được thiết kế với một cổ hình côn để phân tán ứng suất tập trung, đặc biệt hữu ích khi áp dụng cho các đường ống chịu tải theo chu kỳ và chịu tác động uốn, nhiệt độ biến đổi lớn. Mối hàn Butt Weld kết hợp với cổ côn giúp tăng cứng và giảm tác động xoay khi xiết bolt. Mối Butt Weld cần được chụp phóng xạ để kiểm tra. Blind Flange: Còn được gọi là mặt bích mù, được sử dụng để đóng một đầu ống. Có thể cắt Blind Flange ra để thay đổi đường ống sau này hoặc mở rộng Header để tăng công suất. Cũng được sử dụng để tắt các đường ống để kiểm tra áp suất. Expander or Reducer Flange: Sử dụng để kết nối giữa các đường ống có kích thước lớn hơn và nhỏ hơn mà không cần sử dụng Reducer. Integral Flange: Là những flange được đúc cùng với các thành phần hoặc thiết bị của đường ống, thường xuất hiện trên các van.   Dựa Vào Dải Áp Suất Và Nhiệt Độ Theo tiêu chuẩn ASME B16.5 Flange được phân thành 7 loại theo ratings: 150#: Dùng trong các ứng dụng có áp suất thấp và nhiệt độ thấp. 300#: Thích hợp cho áp suất và nhiệt độ tương đối cao hơn 150#. 400#: Sử dụng trong các điều kiện áp suất và nhiệt độ cao. 600#: Được chọn cho các hệ thống yêu cầu độ bền cao, có thể hoạt động ở áp suất và nhiệt độ cao. 900#: Sử dụng trong các ứng dụng cần độ bền và chịu được áp suất và nhiệt độ lớn. 1500#: Dành cho các hệ thống có yêu cầu về áp suất và nhiệt độ rất cao. 2500#: Phù hợp với các điều kiện khắc nghiệt, áp suất và nhiệt độ cực kỳ cao. Theo tiêu chuẩn API Có thêm các ratings như sau: 2000 3000 5000 10000 Các loại flange này thường được chọn dựa trên yêu cầu về áp suất và nhiệt độ của hệ thống ống, đảm bảo tính an toàn và hiệu suất trong quá trình vận hành. Dựa Vào Bề Mặt Flange Flat Face (FF): Bề mặt phẳng của Flange, thường được sử dụng cho các hệ thống ống có áp suất thấp và yêu cầu kín nước. Raised Face (RF): Có một vùng nổi cao ở giữa bề mặt Flange, giúp tăng khả năng kín nước và chịu được áp suất cao hơn. Đây là loại bề mặt phổ biến cho các hệ thống ống có áp suất và nhiệt độ tương đối cao. Tongue and Groove (T/G): Bề mặt này có hai phần tương ứng là "tongue" (lưỡi) và "groove" (rãnh). Khi kết hợp, chúng tạo ra một liên kết chặt chẽ, thích hợp cho các ứng dụng đòi hỏi tính chịu áp suất và chống trôi lệch. Male and Female (M/F): Loại này có cấu trúc tương tự như "tongue and groove" nhưng chúng không tạo ra sự kín nước như "T/G". M/F thường được sử dụng cho các hệ thống có yêu cầu tháo lắp thường xuyên. Ring Type Joint (RTJ): Bề mặt của Flange có một rãnh hoặc lò xo vòng, được sử dụng với các ống và thiết bị có đồng hồ áp suất lớn, nhiệt độ và yêu cầu về chịu áp suất và kín nước. Với sự hiểu biết về các loại Flange và cách chúng được phân loại, bạn sẽ có thêm kiến thức để lựa chọn và áp dụng chúng vào các dự án đường ống một cách hiệu quả. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và thành công !   Bạn có thể xem bài viết của Song Toan (STG)., JSC tại: linhkienphukien.vn phukiensongtoan.com songtoanbrass.com Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời với sản phẩm của Song Toàn (STG).

Xem thêm

Tìm Hiểu Ứng Dụng và Kết Nối Trong Dây Ống Mềm

Admin Song Toàn
|
Ngày 10/02/2024

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một vật liệu rất phổ biến trong các công trình dầu khí - đó là dây ống mềm (Flexible Hose). Đây là một thành phần quan trọng trong hệ thống đường ống, có nhiều ứng dụng và lợi ích trong ngành công nghiệp này.   Khi Nào Sử Dụng Ống Mềm trong Hệ Thống Dầu Khí ? Ống mềm là một phần quan trọng trong hệ thống dầu khí và được lựa chọn tùy thuộc vào các yếu tố cụ thể của từng dự án. Dưới đây là những trường hợp thường gặp khi ống mềm trở thành sự lựa chọn tốt: Hạn Chế Không Gian: Trong những không gian hạn chế, nơi mà ống cứng (steel pipe) không thể được bố trí linh hoạt, sử dụng ống mềm giúp tiết kiệm không gian và dễ dàng bố trí. Vận Hành Thường Xuyên và Tháo Lắp Nhanh: Trong các trường hợp cần thực hiện vận hành thường xuyên và yêu cầu khả năng tháo lắp nhanh, ống mềm là sự lựa chọn hiệu quả. Môi Trường Dao Động và Rung: Trong môi trường dao động và rung, ống mềm giảm tác động của rung động lên hệ thống, giảm thiểu nguy cơ hỏng hóc và làm giảm tiếng ồn. Hệ Thống Xả Không Thường Xuyên: Khi cần xả không thường xuyên và ống mềm có thể được tháo ra tạm thời để tận dụng không gian, ống mềm là giải pháp linh hoạt. Thay Đổi Nhiệt Độ và Áp Suất Lớn: Trong hệ thống vận chuyển lưu chất có sự thay đổi nhiệt độ và áp suất lớn, ống mềm giúp bảo vệ hệ thống khỏi tác động đột ngột và đảm bảo sự linh hoạt. Việc lựa chọn sử dụng ống mềm hay ống cứng phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng ứng dụng trong hệ thống dầu khí. Phân Loại Dây Ống Mềm Dây ống mềm thường được phân loại thành hai loại chính: dây ống mềm kim loại và dây ống mềm cao su (phi kim loại). Dây Ống Mềm Kim Loại: Dây ống mềm kim loại được cấu tạo từ các sợi kim loại dệt vào nhau, tạo thành một ống lưới cuốn tròn. Được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, đặc biệt là trong môi trường nơi yêu cầu độ linh hoạt và chịu được áp suất cao. Có khả năng chống chịu được nhiệt độ cao và các điều kiện môi trường khắc nghiệt. Dây Ống Mềm Cao Su (Phi Kim Loại): Dây ống mềm cao su, hay còn gọi là ống phi kim loại, có thành phần chính là cao su. Được cấu tạo với lớp phi kim loại để tăng cường độ bền và chịu áp suất. Phổ biến trong các ứng dụng đòi hỏi tính linh hoạt và khả năng chống mài mòn của cao su, cùng với độ cứng của lớp kim loại. Cả hai loại dây ống mềm này đều có ưu điểm riêng và được lựa chọn tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng trong ngành công nghiệp, xây dựng, và các lĩnh vực khác.   Cấu Trúc Cơ Bản của Dây Ống Mềm Dây ống mềm thường có cấu tạo cơ bản gồm lớp lõi trong cùng, lớp gia cường và lớp ngoài cùng, tùy thuộc vào loại ống và mục đích sử dụng. Dưới đây là cấu tạo của dây ống mềm cao su (3 lớp) và dây ống mềm kim loại (2 lớp): Dây Ống Mềm Cao Su (3 lớp): Lớp Lõi Trong Cùng (Inner Tube): Thường được làm từ cao su chống thấm dầu, giữ vai trò chính là chứa lưu chất và ngăn dầu, nước xâm nhập. Lớp Gia Cường (Reinforcement): Cấu tạo từ cao su kết hợp với sợi thép, nhằm gia cường độ bền và độ cứng của ống. Sợi thép được dùng để tăng tuổi thọ và chịu áp suất. Lớp Ngoài Cùng (Outer Cover): Thường sử dụng vật liệu cao su có đặc tính chống rách, xước, không thấm dầu và nước. Lớp này còn có khả năng chống ozone dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Dây Ống Mềm Kim Loại (2 lớp): Lớp Lõi (Annular Corrugated Stainless Steel Tube): Cấu tạo bởi ống thép hình khuyên mềm, thường được biết đến với tên gọi "ống ruột gà lõi thép". Chất liệu thường là thép không gỉ như SS304 hoặc SS316. Lớp Dây Đan Kết (Wire Braid): Được sử dụng như một tảm áo giáp bên ngoài để bảo vệ lõi. Thường là dây thép đan kết, giúp tăng cường khả năng chống áp suất và cơ học của ống.   Phân Loại Đầu Nối cho Ống Mềm và Ứng Dụng Thích Hợp Đầu Nối Ống Mềm đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và đảm bảo an toàn của hệ thống. Dưới đây là một số loại đầu nối phổ biến và ứng dụng thích hợp cho chúng: Dạng Ren (Threaded Connection): Ứng Dụng: Phổ biến trong các hệ thống đơn giản và không có áp suất lớn. Dạng Mặt Bích (Flanged Connection): Ứng Dụng: Sử dụng khi cần kết nối với các thiết bị có mặt bích, đặc biệt trong các ứng dụng yêu cầu chịu áp suất lớn. Dạng Tubing: Ứng Dụng: Thường được sử dụng trong các hệ thống dẫn dầu, khí, và chất lỏng trong các ngành công nghiệp dầu khí. Dạng Tháo Lắp Nhanh (Quick Disconnection): Ứng Dụng: Lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu thay đổi linh hoạt và tháo lắp nhanh chóng. Dạng Tháo Lắp Nhanh Không Chảy Giọt (Dry Disconnect Coupling): Ứng Dụng: Đặc biệt quan trọng trong việc tránh rò rỉ lưu chất trong các ứng dụng yêu cầu an toàn cao. Đầu Nối An Toàn (Safety Coupling): Ứng Dụng: Sử dụng khi có rủi ro về an toàn, đảm bảo không rò rỉ khi xảy ra sự cố. Mỗi loại đầu nối đều có ứng dụng và đặc tính riêng, và lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của hệ thống và loại lưu chất. Một Số Chú Ý Quan Trọng Trong Thiết Kế Dây Ống Mềm Tránh Rối và Uốn Xoay Nhiều: Đảm bảo rằng dây không bị rối và không bị uốn xoay quanh thân ống khi vận hành, điều này giúp tránh gãy đứt và tăng tuổi thọ của ống mềm. Độ Uốn Cong Tối Thiểu (Minimum Bend Radius): Luôn tuân thủ độ uốn cong tối thiểu được quy định để tránh làm suy giảm tuổi thọ và hiệu suất của ống mềm. Thiết Kế Điểm Nâng (Lifting Point): Trong trường hợp sử dụng cẩu hoặc thiết bị nâng, cần thiết kế điểm nâng và trang bị ma ní để nâng dây ống mềm một cách an toàn. Dán Keo Chỉ Thị Màu (Hose Marker): Đối với nhiều loại dây mềm, cuốn và dán keo chỉ thị màu phản quang giúp dễ nhận biết chúng, đặc biệt khi có nhiều ống mềm chạy song song. Độ Dãn Ra (Stretch): Chiều dài của dây ống mềm cần phải đủ lớn để có thể dãn ra khoảng 10% khi vận hành, giúp giảm áp lực và căng trên ống. Chiều Dài Không Quá Lớn (Looping): Tránh thiết kế chiều dài quá lớn tạo thành các vòng lặp khi dùng cho mục đích xả chất cặn, đặc biệt trong hệ thống open drain để ngăn chặn sự tạo ra các điểm loop không mong muốn. Bạn có thể xem bài viết của Song Toan (STG)., JSC tại: linhkienphukien.vn phukiensongtoan.com songtoanbrass.com Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc cần sự giúp đỡ trong tương lai, đừng ngần ngại liên hệ. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời với sản phẩm của Song Toàn (STG).

Xem thêm

Tìm Hiểu Pipe Trong Hệ Thống Đường Ống Và Các Nguyên Tắc Thiết Kế Quan Trọng

Admin Song Toàn
|
Ngày 05/02/2024

Chào mừng quay trở lại, chúng ta sẽ tiếp tục với chuỗi bài viết về thiết kế đường ống. Pipe - Ống là thành phần không thể thiếu và quan trọng nhất trong thiết kế đường ống. Có nhiều cách phân loại ống trong kỹ thuật, như sau:   Phân Loại Độ Dày Thành Ống Schedule (Sch): Khái Niệm: Schedule là một hệ thống đánh số để chỉ độ dày của thành ống. Mỗi số trong hệ thống này tương ứng với một giá trị cụ thể của độ dày. Ví Dụ: Schedule có thể là 5s, 10, 20, 30, 40s, STD, 40, 60, XS, 80s, 80, 100, 120, 140, 160, XXS. Càng cao schedule, ống càng dày. Wall Thickness (Độ Dày Thành Ống): Khái Niệm: Wall thickness là giá trị cụ thể của độ dày của thành ống, thường được đo bằng đơn vị inch hoặc milimét. Ví Dụ: Ống có thể được mô tả với độ dày cụ thể như 10.3mm, 15.09mm, và những giá trị tương tự. So Sánh Giữa Schedule và Wall Thickness: Nếu hai ống có cùng đường kính ngoài (Nominal pipe size - DN) nhưng khác nhau về schedule hoặc độ dày, điều này chỉ ra rằng chúng có cùng đường kính ngoài, nhưng khác nhau về đường kính trong (Nominal diameter - DN). Lưu Ý: Việc chọn lựa giữa Schedule và Wall thickness phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án và các tiêu chí kỹ thuật cần đạt được. Phân Loại Theo Kích Thước Ống Theo tiêu chuẩn ASME B36.10, đường ống trong thiết kế đường ống công nghệ được phân loại theo các kích thước sau: Dưới 14" Nominal Pipe Size (NPS): Kích thước dưới 14" là các giá trị chuẩn của NPS, và đường kính ngoài (OD) không giống chính xác với NPS. Ví Dụ: Đối với ống có NPS là 10", đường kính ngoài có thể là bất kỳ giá trị nào khác 254mm (10x25.4). 14" NPS Trở Lên: Đối với ống có NPS lớn hơn hoặc bằng 14", đường kính ngoài của ống bằng chính giá trị của NPS đó. Ví Dụ: NPS 14" có đường kính ngoài là 14x25.4 = 355.6mm. Lưu Ý: ASME B36.10 chứa thông tin chi tiết về kích thước của các loại ống, và nếu cần tìm hiểu đầy đủ, việc đọc tiêu chuẩn này là quan trọng. Nominal Pipe Size (NPS) không phản ánh chính xác đường kính ngoài của ống, đặc biệt là đối với các kích thước dưới 14". Phân Loại Theo Vật Liệu làm Ống a) Phi Kim: Piping được sản xuất từ nhựa tổng hợp, polymer, sợi thủy tinh… thường được biết đến với các tên gọi như PVC, GRE, Elastopipe, Flexible hose (ống mềm)... b) Kim Loại: Piping được sản xuất từ kim loại là lựa chọn phổ biến trong thiết kế đường ống công nghiệp và dầu khí, chiếm tỉ lệ cao trong một dự án. Khi phân loại piping theo vật liệu từ kim loại, chúng ta thường chia nhỏ như sau: Kim loại có tính ăn mòn cao: Thường là thép carbon với hàm lượng sắt trong thành phần cấu tạo ống cao. Các ống này thường được sử dụng trong thiết kế ống ít tiếp xúc với hóa chất và các chất có tính ăn mòn cao như axit... Kim loại có tính ăn mòn thấp: Thường là thép trắng (stainless steel). Loại thép này vẫn chứa hàm lượng sắt trong thành phần cấu tạo, nhưng rất thấp so với carbon steel. Tính ăn mòn của thép này còn phụ thuộc vào thành phần và hàm lượng của các kim loại khác như crom, niken... Kim loại có tính ăn mòn rất thấp hoặc không ăn mòn: Thường là duplex hoặc super duplex stainless steel. Piping loại này có khả năng chống ăn mòn xuất sắc trong môi trường có tồn tại hóa chất hoặc axit. Đồng thời, chúng có cơ tính và độ cứng tốt nhờ hàm lượng niken và crom cao trong thành phần cấu tạo. Kim loại màu: Đồng, nhôm hoặc một số kim loại quý cũng được sử dụng để chế tạo ống trong thiết kế và thi công. Mạ kẽm cũng thường được sử dụng để tăng khả năng chống ăn mòn cho ống thép carbon. Trong thiết kế, cần lưu ý rằng ống mạ kẽm thường không được hàn, và ren thường được sử dụng để kết nối, vì mối hàn có thể làm cháy lớp kẽm và làm mất đi tính chất của nó khi kết hợp với ống carbon steel. Đây là một bài viết cơ bản về ống trong thiết kế đường ống. Nếu có thắc mắc hoặc muốn thảo luận thêm, hãy để lại lời nhắn và chúng tôi sẽ phản hồi ngay lập tức. Bạn có thể xem bài viết của Song Toan (STG)., JSC tại: linhkienphukien.vn phukiensongtoan.com songtoanbrass.com Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời với sản phẩm của Song Toàn (STG).

Xem thêm

Tìm Hiểu Reducer Trong Hệ Thống Đường Ống và Các Nguyên Tắc Thiết Kế Quan Trọng

Admin Song Toàn
|
Ngày 28/01/2024

Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu REDUCER, một thành phần quan trọng trong hệ thống đường ống. REDUCER là một loại fitting được sử dụng để kết nối giữa hai đường ống có kích thước khác nhau trên cùng một tuyến ống. Trong thiết kế và thi công đường ống, REDUCER đóng vai trò quan trọng khi cần thay đổi kích thước của đường ống để đáp ứng yêu cầu cụ thể của dự án.   Concentric Reducer (Đồng Tâm) Concentric reducer là một loại fitting được sử dụng để kết nối hai đường ống có đường kính khác nhau mà vẫn giữ cho trục của chúng cùng một đường thẳng. Đây là một phần quan trọng trong hệ thống đường ống và được thiết kế để giảm đường kính từ phía lớn về phía nhỏ. Đặc Điểm Chính: Đầu Vào và Đầu Ra Đồng Tâm: Cả đầu vào và đầu ra của reducer nằm trên cùng một trục, điều này có nghĩa là đường kính giảm đều từ phía lớn về phía nhỏ. Giảm Kích Thước: Reducer được sử dụng để giảm kích thước của đường ống, giúp điều chỉnh lưu lượng chất lỏng hoặc khí trong hệ thống. Giữ Nguyên Trục: Trục của cả hai đường ống đều giữ nguyên một đường thẳng, điều này giữ cho dòng chảy của chất lỏng hoặc khí không bị gián đoạn. Ứng Dụng Phổ Biến: Sử dụng rộng rãi trong các hệ thống dầu khí, hóa chất, và các ứng dụng công nghiệp khác. Vật Liệu Xây Dựng: Có thể được sản xuất từ nhiều loại vật liệu, bao gồm thép không gỉ, thép carbon, và các vật liệu chống ăn mòn phức tạp. Kết Nối Bằng Hàn Hoặc Ren: Có thể được kết nối với đường ống thông qua quá trình hàn hoặc ren, phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án. Ưu Điểm: Giữ cho dòng chảy của chất lỏng hoặc khí không bị gián đoạn. Được sử dụng để điều chỉnh áp suất và lưu lượng trong hệ thống đường ống. Cung cấp tính linh hoạt trong việc thích ứng với các yêu cầu kích thước khác nhau. Lưu Ý: Trước khi lựa chọn reducer, cần xác định rõ kích thước, vật liệu, và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống để đảm bảo sự tương thích và hiệu suất.   Eccentric Reducer (Lệch Tâm) Eccentric reducer là một loại fitting được sử dụng để kết nối hai đường ống có kích thước khác nhau. Điểm đặc biệt của eccentric reducer so với concentric reducer là đầu vào và đầu ra không nằm trên cùng một trục, mà lệch nhau, tạo ra một "flat" ở một bên. Đặc Điểm Chính: Lệch Tâm (Eccentric): Đầu vào và đầu ra của eccentric reducer không nằm trên cùng một trục, tạo ra một đường "flat" ở một bên của reducer. Giảm Kích Thước: Như concentric reducer, eccentric reducer cũng được sử dụng để giảm kích thước của đường ống. Ứng Dụng Trong Đường Suction Của Centrifugal Pump: Thường được sử dụng trên đường suction của centrifugal pump để tránh hiện tượng tạo mũ khí (pocket) và giảm ảnh hưởng của dòng chất lưu lên bơm. Khả Năng Chống Lắng Đọng: Có thể được sử dụng để giảm tạo lắng đọng lỏng và cặn bẩn trong đường ống. Chú Ý Đến Hướng Lắp Đặt: Flat on top thường được sử dụng khi đường cấp nước đến từ trên, trong khi flat on bottom thường được sử dụng khi đường cấp nước đến từ dưới. Ưu Điểm: Giữ cho dòng chảy không bị gián đoạn và giảm mũ khí trong đường suction của bơm. Giảm tạo lắng đọng và cặn bẩn trong đường ống. Lưu Ý: Sử dụng flat on top hoặc flat on bottom phụ thuộc vào hướng dòng chảy và môi trường cụ thể của ứng dụng. Các Loại Kết Nối Cho Reducer Butt Weld Reducer (Reducer Hàn Nối): Phương Pháp Kết Nối: Sử dụng phương pháp hàn nối butt weld. Ưu Điểm: Kết nối chặt chẽ và đồng đều, phù hợp với áp lực và nhiệt độ cao. Socket Weld Reducer (Insert): Phương Pháp Kết Nối: Sử dụng phương pháp socket weld, trong đó ống được đặt vào lỗ của reducer và sau đó hàn nối bằng cách đưa mũi hàn xuống lỗ. Ưu Điểm: Dễ lắp đặt và tháo lắp, phù hợp với các ứng dụng yêu cầu thường xuyên tháo lắp. Threaded Reducer (Reducer Ren): Phương Pháp Kết Nối: Sử dụng phương pháp ren, nơi ống và reducer có đường ren tương ứng để vặn chặt vào nhau. Ưu Điểm: Dễ lắp đặt và tháo lắp, không yêu cầu quá trình hàn. Swage Nipple: Là một thành phần giúp kết nối giữa hai loại mối hàn khác nhau hoặc giữa mối hàn và ren. Thường được sử dụng để giảm kích thước ống, tạo sự chuyển đổi giữa hai đường ống có kích thước khác nhau. Có thể được sử dụng trong các ứng dụng cần chuyển động và tháo lắp thường xuyên. Lưu Ý: Lựa chọn loại kết nối phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng, đặc điểm vận hành, và điều kiện làm việc.   Bạn có thể xem bài viết của Song Toan (STG)., JSC tại: linhkienphukien.vn phukiensongtoan.com songtoanbrass.com Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc cần sự giúp đỡ trong tương lai, đừng ngần ngại liên hệ. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời với sản phẩm của Song Toàn (STG).

Xem thêm

Tìm Hiểu Tee Trong Hệ Thống Đường Ống và Các Nguyên Tắc Thiết Kế Quan Trọng

Admin Song Toàn
|
Ngày 23/01/2024

Song Toàn xin chia sẽ một số kiến thức cơ bản về  Piping Component / Fitting (thành phần cấu tạo của đường ống) và những nguyên lý cơ bản nhất một kỹ sư thiết kế đường ống cần biết trong quá trình thiết kế ống.   Các Loại Tee Thông Dụng Tee / Tê / T là Fitting được sử dụng khi kỹ sư thiết kế muốn tạo nhánh (branch) từ một đường ống chính. Tee được phân loại rất đơn giản: Phân loại theo loại kết nối giữa tee và ống Butt weld tee: Đây là loại tee được liên kết với ống thông qua mối hàn đối đầu vát mép (butt weld). Socket weld tee: Tee này kết nối với ống bằng mối hàn lồng ống, với đường kính trong của tee lớn hơn so với đường kính ngoài của ống – socket weld. Threaded tee: Các loại tee này được kết nối với ống bằng ren, với đường kích trong của tee lớn hơn và tạo thành mối ren nữ kết nối với ren nam của ống. Phân loại theo kích thước nhánh Equal tee: Khi nhánh được tạo có kích thước bằng với ống chính. Reducing tee: Khi nhánh được tạo nhỏ hơn ống chính. Trong lĩnh vực kỹ thuật đường ống, ngoài việc sử dụng tee để tạo ra một nhánh mới kết nối với nhánh chính, người ta còn áp dụng loại fitting khác là olet. Olet tạo ra một nhánh mới với kích thước nhỏ hơn ống chính, đồng thời, khi kết nối bằng olet, sẽ giảm một mối hàn so với kết nối bằng tee. Trong quá trình thiết kế đường ống, kỹ sư đường ống cần chú ý đặc biệt đến việc sử dụng olet hoặc reducing tee khi muốn tạo ra một nhánh mới có kích thước nhỏ hơn, bắt nguồn từ ống chính. Để đáp ứng yêu cầu này, kỹ sư thường tuân theo các tiêu chuẩn thiết kế như ASME, ASTM để biên soạn tài liệu quy định về vật liệu, loại fitting, valve, và hướng dẫn sử dụng loại fitting nào khi muốn tạo nhánh. Tìm Hiểu Chi Tiết Tiêu Chuẩn Hóa ASTM Tìm Hiểu Chi Tiết Tiêu Chuẩn Hóa ASME Ví dụ: Trong trường hợp kích thước của Header là 10” và kích thước của đường nhánh là 6”, theo bảng giá trị được nêu trên, cần sử dụng R (Reducing Tee). Ngoài ra, trong lĩnh vực thiết kế đường ống công nghệ, có một số loại tee đặc biệt được sử dụng cho một số ứng dụng cụ thể. Dưới đây là một số loại tee đặc biệt mà STG xin giới thiệu.   Các Loại Tee Đặc Biệt Lateral Tee: Lateral tee là một dạng tee đặc biệt với mục đích chính là kết nối nhánh phụ vào nhánh chính, nhưng điểm độc đáo của nó là nhánh phụ liên kết với nhánh chính với góc nghiêng thường là 30, 45 hoặc 60 độ. Sự đặc biệt tại điểm kết nối của lateral tee là điểm quan trọng được chú ý trong quá trình gia công và chế tạo. Điều này làm tăng giá thành của lateral tee so với các loại tee thông thường. Ứng dụng chủ yếu của lateral tee tập trung vào góc kết nối 45 độ, như đã được đề cập trước đó. Lateral tee thường được sử dụng nhiều trong các trường hợp sau: Đường flare header: Trong hệ thống flare header, nơi đóng vai trò thu nhận các đường xả áp suất cao từ pressure safety valve (PSV) và các đường blowdown, lateral tee 45 độ thường được sử dụng để hạn chế hiện tượng va đập từ dòng của ống nhánh vào thành ống chính, nhằm tránh gây rung động. Hướng ống nhánh được lựa chọn để giảm thiểu ảnh hưởng ngược của dòng ống nhánh lên dòng của ống chính. Đường xả lỏng, cặn bẩn (drain) của bồn chứa (tanks/vessels): Trong các hệ thống xả lỏng và cặn bẩn, lateral tee được sử dụng để giảm tắc nghẽn do cặn bẩn tích tụ quá nhiều. Điều này đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng như đường xả chất thải sinh hoạt (black water) từ nhà vệ sinh. Barred Tee . Barred tee, một dạng tee quan trọng, thường được áp dụng trên các đường ống thực hiện pigging. Đối với những người chưa quen thuộc với thuật ngữ "pigging," có lẽ họ sẽ tò mò về tại sao trong thiết kế đường ống lại có một khái niệm như vậy. STG sẽ giải thích rõ hơn về pigging trên đường ống. Pigging là một quy trình thường được áp dụng trên các đường ống vận chuyển (pipeline) để vận chuyển chất lỏng từ một điểm đến một điểm khác. Đây có thể là hệ thống đường ống từ giàn đầu giếng đến trung tâm xử lý, hệ thống đường ống dẫn khí từ nhà máy khí Dinh Cố tới Đạm Phú Mỹ, và nhiều hệ thống khác. Công việc này không được thực hiện trên các đường ống công nghệ, mà chỉ áp dụng trên các đường ống vận chuyển. . Trong quá trình vận chuyển, các đường ống này thường phải đối mặt với vấn đề lắng động cặn bã trong chất lỏng khi di chuyển qua những quãng đường dài. Cặn bã này có thể là các hợp chất như paraffin và muối trong dầu. Nếu để lâu, cặn này có thể làm giảm lưu lượng và gây tắc nghẽn ở một số điểm. Do đó, sau một khoảng thời gian sử dụng, các đường ống cần được làm sạch bằng cách sử dụng một thiết bị gọi là "Pig," có đường kính ngoại bằng đường kính trong của đường ống. Quá trình này thường được thực hiện bằng cách đưa Pig vào đường ống và gia áp từ một đầu để đẩy Pig chạy qua toàn bộ đường ống, đồng thời đẩy cặn bã ra khỏi đường ống, từ đó làm sạch hệ thống. Với những đường ống nối liền, tee là một thành phần không thể thiếu để kết nối với các đường ống khác. Tại những điểm này, người ta thường hàn hoặc đúc thêm các thanh thép (bar) vào nhánh kết nối để ngăn Pig chạy lọt qua nhánh phụ trong quá trình thực hiện pigging. Loại tee được mở rộng này được gọi là "barred tee."   Bạn có thể xem bài viết của Song Toan (STG)., JSC tại: linhkienphukien.vn phukiensongtoan.com songtoanbrass.com Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc cần sự giúp đỡ trong tương lai, đừng ngần ngại liên hệ. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời với sản phẩm của Song Toàn (STG).

Xem thêm

NHẬP THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

Giỏ hàng